W NUMERZE 73 (marzec-kwiecień 2003)

W NUMERZE 70 (wrzesień-październik 2002)


PRENUMERATA, KALENDARZ LWOWSKI NA 2003, KARKI ŚWIĄTECZNE


Artykuły z archiwalnych numerów
(kliknij na wyrożnionym tytule artykułu, aby go otworzyć)
Lp. Autor Tytuł Numer
1 Danuta ŚliwińskaLwowska Wielkanoc2/2001
2 Danuta NespiakZ dziejów walk dyplomatycznych o Lwów w latach 1939-456/1998
3 Zdzisław Antoni Lubicz OjrzyńskiMortui sunt ut liberi vivamus6/1998
4 Ewa MalecGenius loci Lwowa - we Wrocławiu?2/1998
5 Czesław E. BlicharskiTen, kto zapomina historię, powtarza ją 3/1998
6Lubelski Oddział TMLiKPW Kto upomni się o zamordowanych Profesorów Lwowskich?3/1998
7 Danuta Tabińska-JuhaszKresowi Ormianie 3/1998
8Danuta Nespiak ŻYDZI NA KRESACH. Słowa i czyny 3/1998
9 Bronisław OrzechowskiAkcja wieszania flag na wieży lwowskiego ratusza w dniu 23 lipca 1944 r. 4/1997
10 Władysław FilarAntypolskie akcje nacjonalistów ukraińskich 4/1997
11 Artur HutnikiewiczŻycie artystyczne Lwowa w latach międzywojennych 3/1994
12 (wg dr. Jakuba Schalla) Historia Żydów lwowskich 3/1998
13 Jerzy Zieliński Zagłada Żydów lwowskich podczas hitlerowskiej okupacji Lwowa (1941-1944) 3/1998
14 Alma Heczkowa Mój pamiętnik 3/1998
15 LESŁAW LEWANDOWSKIAkademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie 3/1994
16 Artur HutnikiewiczLwowskie "Zaświecie" (o poetce Maryli Wolskiej)2/1993
17 Ryszard BrykowskiŚwiadek stamtąd" 3/1997
18 Maciej Matwijów Rola profesora Mieczysława Gębarowicza w ratowaniu polskich dóbr kulturalnych we Lwowie
2/1993
19 Adam Zaleski Profesor Eugeniusz Romer
1/1998
20"Radioinformator" z 1939 r Radio w grodzie Orląt (z 1939)
1/1998
21Zdzisław J. Zieliński LWÓW STOLICĄ 5-6/1997
22Władysław Korcz Jak i kiedy Lwów znalazł się w granicach państwa polskiego 4-5/1990
23Artur Hutnikiewicz Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 4-5/1990
24Kazimierz Nahlik Dublany, Dublany... 1/1993
25Stanisław Sławomir Nicieja Dzieje budowy i unicestwienie cmentarza Obrońców Lwowa cz.I.3/1990
26Stanisław Sławomir Nicieja Dzieje budowy i unicestwienie cmentarza Obrońców Lwowa cz.II4/1990
27K.Dulkowski, M.Gugulski Mapka okolic Lwowa4/1991
28Władysław Żołnowski Ogniem i karabinem3/1990
29Zbysław Popławski Represje okupantów na Politechnice Lwowskiej (1939-1945)4/1991
30Zdzisław Sikorski Lotniczy Lwów2/1994
31Kamila Schuster Z dziejów szkoły PP. Benedyktynek łacińskich we Lwowie 2/1994
32Ewa Krzywicka-Blum Lwowska Szkoła Geodezyjna 2/1994
33Tomasz Cieszyński Działalność Wydziału Lekarskiego UJK we Lwowie w czasie II Wojny Światowej od września 1939 do sierpnia 1944 roku 5/1995
34Danuta Nespiak Profesor Weigl był Polakiem z wyboru 6/1994
35Marek Zakrzewski Wspomnienia karmiciela wszy 1/1994
36Jerzy Gardynik Rola Instytutu Tyfusowego profesora Rudolfa Weigla w osłonie ludności i konspiracji polskiej w okupowanym Lwowie 2/1995
37Zdzisław Ojrzyński Instytut Tyfusowy we Lwowie w świetle niemieckich dokumentów2/1995
38Krzysztof Bulzacki Lwowskie sylwetki - gen. Stanisław Maczek2/1995
39Krzysztof Bulzacki Ostatnia kadencja Rady Miejskiej wolnego Lwowa 5/1995
40Aleksander K. Orman Niektóre szczegóły tragedii we Lwowie5/1995
41Jan Kielanowski Czerwcowe egzekucje w lwowskich więzieniach5/1995
42Zbysław Popławski Gimnazja na odłączonych ziemiach Małopolski Wschodniej 5/1995
43Ks. JÓZEF WOŁCZAŃSKI Arcybiskup metropolita lwowski Bolesław Twardowski 5/1995
44Grzegorz Hryciuk GAZETA LWOWSKA W LATACH 1941-1944 3/1996
45Krystyna Gorczyńska Listy od wywiezionych1/1996
46Adam Wartalski Jazłowiec - zarys dziejów miasta 3/1996
47Stanisław Ciesielski Kazachstańskiej zsyłki dni pierwsze 1/1996
48Konrad Sura Pierwsze zetknięcie się polskiej młodzieży szkolnej we Lwowie z sowieckim systemem w roku 1939 1/1996
49Zdzisław J. Zieliński DWIE FOTOGRAFIE1/1996
50 Bolesław Broś Kazimierz Brończyk - zapomniany pisarz i wychowawca 5/1995
51 Danuta Nespiak Zbigniew Herbert - znak sprzeciwu (1924-1998) 4/1998
52 E. Tuzow-Lubański Spotkanie ze Stanisławem Lemem 5/1996
53 Parlamentarzyści ukraińscy o roli UPA 6/1996
54Czesława Cydzikowa - Lwów Kartki z życiorysu 6/1996
55Małgorzata Lisowska Teatr lwowski w latach 1918-19391/1995
56Jadwiga Sibiga Lwów-10 lutego 19401/1995
57Julian Kowaliński Obchody setnej rocznicy urodzin A. Mickiewicza we Lwowie 3/2003
58Piotr Marek Stański Zygmunt Gorgolewski, twórca gmachu Lwowskiego Teatru Wielkiego2/2003
59Piotr Marek Stański Okoliczności powstania i otwarcia Lwowskiego Teatru Wielkiego we Lwowie 3/2003
60Jerzy Masior Życiorys 3/2003

Redaktor naczelny: Andrzej KAMINSKI
Redaguje kolegium: Danuta NESPIAK, Jerzy PETRYŃSKI, Danuta ŚLIWIŃSKA, Zbigniew UMAŃSKI.


Właściciel tytułu i adres redakcji: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
50-079 Wrocław
ul. Ruska 32/33
tel (+48 71) 344-88-93
konto bankowe PKO-BP IV O/Wrocław Nr 10205255-99192-270-1-111

Wydawca: Fundacja Kresowa "Semper Fidelis"
50-079 Wrocław
ul. Ruska 32/33
Zarząd: D.Tabińska-Juhasz - dyrektor, J.Tandecki-Umański
Konto bankowe Fundacji Kresowej "SF":
PKO BP IV O/Wrocław Nr 10205255-10012-270-1-111
Koszt rocznej prenumeraty (pismo ukazuje się jako dwumiesięcznik): 30 zł

Datki na pomoc charytatywną "na wschód" przyjmowane są przez cały rok na konto bankowe:
Fundacja Kresowa "Semper Fidelis"
50-079 Wrocław
ul. Ruska 32/33
PKO BP IV O/Wrocław nr 10205255-10012-270-111

Powrót

Licznik>