Wanda Niemczycka Babel

Wanda Niemczycka Babel urodziła się 29.IV.1922 roku we Lwowie jako starsza córka dr. Stanisława Niemczyckiego, prof. zwyczajnego katedry chemii Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, a w latach 1923-1927 jej rektora, oraz Marii z domu Lang, lekarza analityka.

Wraz z młodszą siostrą Anną Krystyną (zmarłą w 1998 r.) uczęszczała do szkoły powszechnej, gimnazjum i I. klasy licealnej w Zakładzie Naukowym SS. Notre Dame przy ul. Ochronek 8.

W okresie okupacji niemieckiej wraz z siostrą, uczęszczając na tajne komplety, zdała w roku 1943 maturę (legalne świadectwo otrzymała zaraz po wojnie w r. 1946). W 1943 roku stała się też na tajnych kompletach studentką I roku polonistyki, który ukończyła zdając wszystkie egzaminy.

W Krakowie zamieszkała 31.X.1945 roku, tu została studentką Wyższej Szkoły Aktorskiej, którą ukończyła w 1949 roku po złożeniu dyplomowego egzaminu państwowego. Przez 4,5 roku pracowała na scenach teatrów w Krakowie, Kaliszu i Poznaniu. Pracę w teatrze zakończyła w 1953 roku i w tymże roku wyszła za mąż za dr. Władysława Babel de Fronsberg, adwokata cywilistę.

Po śmierci męża w 1973 roku podjęła pracę zawodową w administracji Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, w 1991 roku przeszła na emeryturę. Mieszkała w Krakowie.

Zmarła 8 listopada 2007 roku.

WSPOMNIENIA

 1. "Precle i fortepiany"
 2. "Lwowskie zimy"
 3. "Lwów-lata międzywojenne"
 4. "Podwórko mojej pamięci"
 5. "Z dziennika podróży w Czas Przeszły"
 6. "Bezpieczeństwo"
 7. "Moje lwowskie mieszkania"
 8. "Ogród"
 9. Lwów 2000 - migawki z trzydniowego pobytu
 10. "Wakacje z koszem"
 11. Gra w zielone
 12. Lwów 2002 - Podróż
 13. Bösendorfer
 14. Rodzice
 15. Karolek
 16. Szkoła
 17. "Święty Jan Kulczyk"
 18. "Trochę jawy, trochę snu"
 19. Koncert w krainie Narni
 20. Początek Apokalipsy
 21. Czerwone sztandary nad Lwowem
 22. Nieoczekiwane studia
 23. Życie codzienne w... “Raju”
 24. "Lili Marlene" rozbrzmiewa na ulicach Lwowa
 25. Czy z Akademickiej można zobaczyć Himalaje?
 1. Bez tytułu
 2. Małe sprawy zwykłych ludzi w wielkim amfiteatrze wojny
 3. Na scenę wkracza Staszek
 4. Spotkania, spotkania...
 5. Powolny exodus panów świata
 6. Czerwony front coraz bliżej
 7. Kiedy umiera nadzieja...
 8. To jeszcze nie pożegnanie
 9. Ostatni rozdział
 10. "Siostra generała"
 11. "Ach, te dzieci !!!"
 12. "Na tropach odległej przeszłości"
 13. "Kasztany i cierpki zapach chryzantem"
 14. Tango w szkolnym mundurku
 15. Kochanowskiego 4
 16. Bardzo ważny kapelusz
 17. Dziewczęta z tamtych zielonych lat
 18. Czas zaprzeszły
 19. KTN czyli Lwów na nartach
 20. Daktylowe święta
 21. ZOSIA B.
 22. Od trembulki po kulikowski chleb
 23. Dwa loty
 24. Zielone lata


Powrót
Licznik