Lwów, 30 kwietnia 2005

Ulica Kraszewskiego, ogród Kościuszki

           

Dyrekcja kolei - ulica Mickiewicza

       

Uniwersytet

                       

Kasyno "Końskie"

       

Okolice placu Smolki, ulice Mickiewicza, 3 Maja, Jagiellońska

                                 

Teatr Wielki i dawny gmach Skarbka, w którym w latach 1842-1900 mieścił się lwowski teatr

                     

Cerkiew Przeobrażeńska i Ukraiński Narodny Dom na ul. Rutowskiego (w czasie walk o Lwów w listopadzie 1918 siedziba ukraińskiego sztabu.
Tu 1. listopada 1918 proklamowano powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej ze stolicą we Lwowie)

       

Szkoła im. A.Mickiewicza (czerwony gmach na pierwszym zdjęciu z lewej), remontowane wciąż Muzeum Przyrodnicze im. Dzieduszyckich, kolegium Jezuitów (w nim uczył się m.in. Bohdan Chmielnicki), jeszcze zamknięty kościół Jezuitów, w którym od lat powojennych znajdują się niezabezpieczone, bezcenne zbiory prasy z Ossolineum.

             

Podwórka starych kamienic w okolicy Rynku

                         

Rutowskiego 9 (naprzeciw wejścia do Katedry) - budynek przedwojennej słynnej księgarni Aleksandra Krawczyńskiego
Niszczejące popiersia polskich poetów (od lewej: Jana Kochanowskiego i Adama Mickiewicza, na kolejnych Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Aleksandra Fredry).

       

Okolice Katedry z kaplicami Boimów i Kampianów, dalej plac Mariacki z kolumną Mickiewicza

                 

Okolice hotelu George, filharmonia

           

Akademicka i okolice

                                                               

Batorego, ulica sądów (patrz: ślady po zdjętych orłach), antykwariatów, wreszcie Radia Lwów

                         

Bernardyni, ukraińska Wielkanoc (Wielki Piątek)

             

Wały Hetmańskie - nowy, stojący tam od kilku miesięcy drewniany krzyż (podobno wyciekała z niego krew) i stara (choć nie oryginalna) figura Matki Boskiej

           

Kopernika: apteka Mikolascha, poczta główna

         


Powrót

Licznik

Fotografie: Stanisław Kosiedowski
Wszelkie prawa zastrzeżone