Lwów w zimowej szacie (zima 1975)

...moje ulubione, wielokrotnie zdeptane i obfotografowane lwowskie zakątki: począwszy od Katedry Łacińskiej, przez kościół Dominikanów i Arsenał Królewski, Basztę Prochową, Katedrę Ormiańską i Cerkiew Uspieńską aż do panoramy z okolic Wysokiego Zamku i powrót do akademika ulicą Kopernika obok pałacu Potockich, Ossolineum, pałacu Sapiehów i Bielskich, gmaszyska policji na Łąckiego, zajezdni tramwajowej i w górę - Kadecką obok domu, gdzie mieszkał Piłsudski, przez Abrahamowiczów, gdzie więziono Profesorów przed ich rozstrzelaniem tuż obok akademika, gdzie mieszkałem... (uwaga: kolejność na fotografiach trochę inna!).

Copyright 1975 Stanisław Kosiedowski, Piotr KosiedowskiPowrót

Licznik