Święto Niepodległości na Cmentarzu Obrońców Lwowa


                   

   

     

     

Turyści wchodzący tego dnia na cmentarz, przypomnieli sobie, że "to przecież Niepodległość".

Praktycznie na każdym grobie Orląt Lwowskich została zatknięta biało-czerwona chorągiewka.

Była też uroczysta msza, na którą przyszło wiele ludzi.

Copyright 2006 Grażyna Basarabowicz


Informacja ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP we Lwowie:

Uroczyste obchody 88.rocznicy Narodowego Święta Niepodległości Polski we Lwowie.

10 listopada 2006r., w sali Lwowskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu im. S Kruszelnickiej, odbyły się uroczystości związane z obchodami 88. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości Polski. Rozpoczęło je odśpiewanie hymnów Ukrainy i Polski. Następnie Konsul Generalny RP, p. Wiesław Osuchowski serdecznie powitał przybyłych gości oraz wygłosił okolicznościowe wystąpienie. W dalszej kolejności głos zabrali: Wicemarszałek Senatu RP, p. Marek Ziółkowski; Gubernator Lwowskiej Obwodowej Państwowej Administracji, p. Petro Olijnyk oraz Mer Lwowa, p. Andrij Sadowyj. Na zakończenie części oficjalnej odbyła się ceremonia wręczenia 11.odznaczeń państwowych, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, p. Lecha Kaczyńskiego szczególnie zasłużonym obywatelom polskim i ukraińskim. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in.: Gubernator LOPA, p. P. Olijnyk; Prorektor lwowskiego Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu, p. M. Marynowycz, wieloletnia dyrektorka lwowskiej Szkoły Średniej nr 24 z polskim językiem wykładowym, p. Ł. Kowalska. Oklaskami na stojąco przyjęli zebrani uhonorowanie Krzyżami Kawalerskimi Orderu Zasługi RP sióstr Ireny i Jadwigi Zappe, członkiń AK, organizatorek tajnego nauczania polskich dzieci i młodzieży we Lwowie podczas radzieckiej okupacji, szczególnie zasłużonych w sławieniu Polski i krzewieniu polskości. W części artystycznej wystąpił, gorąco przyjęty przez ukraińsko-polską publiczność, reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki” oraz piosenkarka z „Piwnicy pod Baranami”, p. Tamara Kalinowska.

W lwowskich obchodach 88. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości RP udział wzięli m.in.: Ambasador RP w Kijowie, p. Jacek Kluczkowski z małżonką; J.E. ks. Kardynał Marian Jaworski, Metropolita Lwowski; Władyka Ihor Wozniak, Arcybiskup Lwowskiego Kościoła Greckokatolickiego; przedstawiciele kościołów: ormiańskiego i prawosławnego; posłowie na Sejm RP: p. Andrzej Ćwierz, p. Alina Gut, p. Zofia Grabczan, p. Ewa Więckowska i p. Krzysztof Sikora; Prezydent Przemyśla, p. Robert Choma; Wiceprezes PKO PB S.A., p. Zdzisław Sokal. Należy podkreślić, iż wśród uczestników uroczystości znalazły się wybitne osobistości reprezentujące ukraiński świat kultury, nauki i biznesu. Licznie przybyli również przedstawiciele polskiej społeczności, w tym członkowie Federacji Polskich Organizacji na Ukrainie, Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oraz polskie duchowieństwo.

11 listopada br. w godzinach przedpołudniowych Wicemarszałek Senatu RP, p. M. Ziółkowski wraz z Ambasadorem RP w Kijowie, p. J. Kluczkowskim; Konsulem Generalnym RP we Lwowie oraz p. Poseł RP Ewą Więckowską wzięli udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, celebrowanej przez ks. Biskupa Mariana Buczka przy Kaplicy Cmentarza Obrońców Lwowa. W kazaniu ks. Biskup podkreślił wyjątkową rolę patriotyzmu w życiu każdego chrześcijanina, a także rolę i znaczenie Lwowa dla wszystkich Polaków. Po zakończeniu Mszy Św. nastąpił przemarsz pod płytę główną Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie Wicemarszałek Senatu RP oraz Konsul Generalny RP wygłosili okolicznościowe przemówienia. Wicemarszałek M. Ziółkowski mówił m.in. o wyjątkowym miejscu, jakie lwowska nekropolia zajmuje w świadomości Polaków oraz wyraził nadzieję, iż - zgodnie ze słowami Ojca Świętego Jana Pawła II - dokona się ostatecznie prawdziwe pojednanie polsko-ukraińskie. Natomiast Konsul Generalny RP przypomniał m.in. wyjątkowe bohaterstwo oraz poświęcenie młodych obrońców Lwowa, które powinno być zawsze w pamięci kolejnych pokoleń Polaków i stanowić dla nich wzór patriotyzmu. Następnie delegacje: Senatu RP, Konsulatu Generalnego RP, Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie oraz kilkunastu organizacji polskich z terenu Lwowskiego Okręgu Konsularnego złożyły wieńce na płycie głównej Grobu Nieznanego Żołnierza. Uroczystość uświetniła warta honorową zaciągnięta przy Grobie Nieznanego Żołnierza przez Żołnierzy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, lwowskich harcerzy oraz poczty sztandarowe polskich organizacji działających na terenie Lwowskiego Okręgu Konsularnego. Po zakończeniu uroczystości na Cmentarzu Orląt, delegacja polska na czele z Wicemarszałkiem Senatu RP, złożyła wspólny wieniec pod pomnikiem Ukraińskich Strzelców Siczowych. Należy podkreślić, iż tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości Polski zorganizowane na Cmentarzu Orląt, miały - po raz pierwszy - tak uroczystą formę i podniosły charakter. Przygotował je Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP. W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczyła grupa lwowskich Polaków i gości z Kraju, licząca ok. 2 tys. osób.


Powrót

Licznik