Fot.14 spotkanie w Krakowie w 1957 roku.
Siedzą od lewej: J. Starzyk, Górkowa, prof. Weigl, T. Załuska, Trepczyński,
stoją byli lwowscy pracownicy Profesora


Licznik