Rudolf Weigl ze wpółpracownikami

Laboratorium prof. Nasbauma - Lwów 1904-1906
Od prawej: Iwanicki, Weigl, prof. Nusbaum, Czarski, Łuszewski (?), Hirschler, Bojarski.

Zakład Biologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego (lata 1911-1914).
Przy binokularze Rudolf Weigl.

Wizyta w pracowni zoologii prof. dr Józefa Nusbaum-Hilarowicza.
Od lewej: prof. Nusbaum-Hilarowicz, Rudolf Weigl, nn, nn, Zofia Kulikowska, nn.


Okres I wojny światowej. Na polecenie austriackiego Ministerstwa Wojny Rudolf Weigl podjął studia nas tyfusem plamistym w obozach uchodźców i jeńców w Czechach i na Morawach.
Na zdjęciu z lewej, Rudolf Weigl stoi czwarty od lewej strony, na zdjęciu z prawej, Rudolf Weigl siedzi z lewej strony.

Rudolf Weigl w otoczeniu lekarzy i austriackich wojskowych. Frankstadt k. Moeihren (ob. Frensztat nad rzeką Libiną), dat. luty 1915 - 15.VI.1915. Odręczne opisy Rudolfa Weigla


Pracownia badań nad tyfusem plamistym Wojskowej Rady Sanitarnej - Przemyśl 1919 r.
Na fotografiach m.in. Rudolf Weigl, Zofia Kulikowska, Bronisław KupiecRudolf Weigl w Abisynii. 1939 r. Na pierwszym zdjęciu z lewej stoi Michał Martynowicz, na środkowym - wizytujący oficer włoski.


Rudolf Weigl w otoczeniu współpracowników i gości, m.in. z profesorem Charles Nicolle i doc. Heleną Sparrow (z Instytutu Pasteura w Tunisie).
Lwów 1938.


Rudolf Weigl w otoczeniu współpracowników, w czasie podróży.
Ok. 1939 r.


Rudolf Weigl w otoczeniu współpracowników (hodowczyń). Obok siedzi Jan Starzyk. Lwów ok. 1939 r.

Produkcja szczepionki w Instytucie Tyfusowym prof. Weigla we Lwowie w latach 1939-1944

Jan Reutt

Instytut Tyfusowy prof. Weigla przy ul. Potockiego we Lwowie.
Grupa strzykaczy: Wiesław Seweryn, Jan Semkowicz, ... Janiczek, Aleksander Frączkiewicz, Tadeusz Martynowicz, Jan Reutt, Aleksander Szczęścikiewicz.
Lwów, 1941 r.

Copyright 2003 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.
Fotografie z oryginałów: Stanisław Kosiedowski


Powrót

Licznik