Adam Bunsch (1896-1969). Portret Włady Majewskiej, 1941.

Rysunek ołówkiem na papierze w pamiętniku Włady Majewskiej;
17,5x14,5 cm


Powrót

Licznik