Dyplom gratulacyjny od Wydziału Głównego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, adresowany do Rektora i Senatu Uniwersytetu Lwowskiego w 250-lecie założenia tej uczelni, Lwów 29.V.1912.

Podpisali m.in.: Roman Ingarden, Tadeusz Gajczak, Leon Syroczyński, Władysław Sikorski, Tadeusz Rozwadowski.

Pergamin, rękopis; 58,6x44,6; tekst częściowo okolony ozdobną ramką; rys. J.Zabłocki. Pieczęć lakowa w drewnianym pojemniczku, na sznurku.


Powrót

Licznik