Książki o Lwowie i Kresach Południowo - Wschodnich (1997-1998) 1. Jerzy Węgierski
  • J. Węgierski: Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie
  • J. Węgierski: Armia Krajowa na zachód od Lwowa
  • J. Węgierski: Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa
  • Materiały ogólnopolskiego sympozjum nt.: Operacja zbrojna Armii Krajowej kryptonim "Burza" na ziemiach Kresów płd.-wsch. II-giej Rzeczypospolitej w 1944
  • Tajne nauczanie w polskim szkolnictwie cywilnym i wojskowym podczas konspiracji 1939- 1945 (materiały ogólnopolskiej sesji naukowej),
  • J. Węgierski: Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol
  • J. Węgierski: Oddziały Leśne 19 Pułku Piechoty
  • J. Węgierski: Lwowska konspiracja narodowa i katolicka 1939-1946
  • O. Strokosz: W Armii Krajowej - z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej
  • J. Węgierski: Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941 - 1944.


 2. Michał Klimecki: Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Wschodnią Galicję 1918-1919 r. Aspekty polityczne i wojskowe
 3. Opr. Ks. Józef Wołczański: Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko--ukraińskiej 1918-1919.
 4. Leszek Podhorodecki: Dzieje Lwowa
 5. Wiktor Chajes: "Semper Fidelis". Pamiętnik Polaka wyznania mojżeszowego z lat 1926-1939.
 6. Witold Szolginia: Tamten Lwów. Arcylwowianie.
 7. Ryszard Gansiniec: Notatki lwowskie (1944-1946)
 8. Adam Wierciński: Przywracanie pamięci.
 9. Zdzisław Nowak: Lwowskie baśnie i legendy - Jak król Sobieski Józka batiara polubił.
 10. Krzysztof Seliga - Legendy miast polskich
 11. Andrzej Jagusztyn: Katalog sprawozdań szkolnych 1843-1995. Części. Polonica.
 12. Robert Marshall: In the Sewers of Lvov. A heroic Story of Survival from the Holocaust ("W kanałach Lwowa. Heroiczna opowieść o przetrwaniu Holokaustu").
 13. Bronisław Janik: Wspomnienia, w: Chleb i krew. Moja wieś w czasie okupacji.
 14. Bronisław Janik: Było ich trzy.
 15. Bronisław Janik: Niezwykły świadek wiary na Wołyniu 1939-1943 - ks. Ludwik Wrodarczyk OMI.
 16. Mieczysław Kuczyński: Między Sluczem a Jordanem.
 17. Józef Pleban: Wspomnienia wojenne karpackiego ułana
 18. Leon Żur: Mój wołyński epos
 19. Adam Peretiatkowicz: Wołyńska samoobrona w dorzeczu Horynia
POLSKA KONSPIRACJA W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ

Jerzy Węgierski