APEL

W sprawie Lwowskiego Towarzystwa Radiowego- Radio Lwów, Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz miesięcznika „Lwowskie Spotkania".

Przeczytaj także artykuł na ten temat z dziennika RZECZPOSPOLITA, wydanie z 4.VI.2003.


Zwracamy się do wszystkich Kresowian, ludzi dobrej woli w Polsce i poza jej granicami, którym nieobojętny jest los Rodaków we Lwowie i na Ziemi Lwowskiej, pozostałych tam i trwających wbrew wyrokom historii.

Oni w trudnych warunkach codziennej rzeczywistości starają się przywrócić dawną świetność kultury polskiej, która szczególnie w Grodzie nad Pełtwią, zawsze, pomimo zaborów, najazdów i totalitaryzmów, błyszczała światłem najjaśniejszym, była magnesem łączącym narody zamieszkujące to miasto.

Od wielu lat obserwujemy mozolny proces odradzania się polskich środowisk intelektualnych.

Działające we Lwowie Radio Lwów, pismo społeczno-kulturalne „Lwowskie Spotkania", artystyczne środowisko zrzeszone w Lwowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych to najlepsze dowody siły odradzającej się we Lwowie polskości, która zdobywa się na budowanie wielorakich instytucji kulturalnych.

Działające od 10 lat Radio Polskie mając doskonały kontakt ze słuchaczami, wspiera duchowo mieszkających we Lwowie Polaków. Dostarczając informacji i rozrywki cieszy się dużą popularnością.

Ukazujący się trzeci rok miesięcznik „Lwowskie Spotkania" stworzony przez grupę intelektualistów ze Lwowa jest nie tylko areną wymiany myśli, ale i aktywnym kreatorem życia kulturalnego. Dość wskazać na jego aktywność w czasie pielgrzymki Papieża na Ukrainę, czy współorganizowanie Dni Zbigniewa Herberta we Lwowie w 2002 roku.

Współpracująca ze sobą od 10 lat grupa plastyków polskich z Ukrainy cieszy się już powszechnym uznaniem, a jej dorobek prezentowany był na licznych wystawach tak na Ukrainie jak i poza jej granicami. Od chwili objęcia sali wystawowej, w ciągu zaledwie kilku miesięcy, udało im się zorganizować siedem wystaw plastycznych.

Organizacje te zrzeszają, co jest ewenementem, liczne rzesze młodzieży; w planach mają prowadzenie warsztatów i kółek zainteresowań we współpracy z polskimi szkołami. Mamy przekonanie, że środowiska skupione wokół tych organizacji mogą stanowić bezcenny kapitał w odzyskiwaniu pozycji przez społeczność polską we Lwowie. Pragnęlibyśmy, aby polskie elity - plastycy, literaci, dziennikarze -nadawały ton życiu kulturalnemu Miasta. Pomagając im - tylko w ten sposób - możemy nawiązać do wysiłków i osiągnięć wielu pokoleń naszych lwowskich przodków.

Niestety ten proces może ulec gwałtownemu przerwaniu, bowiem z najmniej oczekiwanej strony - instytucji pomocowej z Polski - dochodzą sygnały wskazujące na wolę ograniczenia, a nawet całkowitego zniszczenia tych odradzających się środowisk.

Odebranie pomieszczeń, w których pracują, bądź mają pracować dziennikarze Lwowskiego Radia, miesięcznika „Lwowskie Spotkania", w których spotykają się i wystawiają swe prace polscy artyści ze Lwowa i całej Ukrainy, niezależnie od przedstawianych powodów, jest dla nas bulwersującym posunięciem, które oceniamy jako wymierzone przeciwko Polakom we Lwowie i zaprzeczające misji pomocy Polakom na Wschodzie.

Dlatego my niżej podpisani, powodowani głęboką troską i w najwyższym stopniu zaniepokojeni, zwracamy się z apelem do instytucji i organizacji, także do Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie" o udzielenie pomocy i umożliwienie dalszej pracy działającym już w pomieszczeniach przy ul.Rylejewa 9 we Lwowie organizacjom: Polskiemu Towarzystwu Radiowemu, czasopismu „Lwowskie Spotkania" i Lwowskiemu Towarzystwu Przyjaciół Sztuk Pięknych.


Jerzy Janicki - Honorowy Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Warszawski
dr. Jerzy Masior - prezes Nowosądeckiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
prof.Władysław Stążka - prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lublinie
prof. Tadeusz Radomański - wice-prezes Oddziału TML i KPW w Lublinie
Andrzej Michałowski - sekretarz Oddziału TMLiKP w Lublinie
dr Danuta Nespiak - wice-prezes Fundacji Kresowej Semper Fidelis
prof. Andrzej Janusz - Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Mariusz Olbromsk i - dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
Janusz Wasylkowski - dyrektor Instytutu Lwowskiego, redaktor naczelny Rocznika Lwowskiego
Andrzej Mierzejewski - członek Kolegium redakcyjnego Rocznika Lwowskiego
o.Piotr Cholewka - benedyktyn, witrażysta, fotografik, autor inauguracyjnej wystawy otwierającej działalność Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie


Powrót

Licznik