Lwowski pomnik Aleksandra Fredry we Wrocławiu


STARANIEM KOŁA
LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO
WE LWOWIE
1897


WZNIESIONY WE LWOWIE W 1897 R. AUTORSTWA LEONARDA
MARCONIEGO I PRZENIESIONY DO WROCŁAWIA W 1956 R.

Fotografie: Maciej Kosiedowski (maj 2005)
Licznik