Lwów - Cmentarz Orląt

Cmentarz Obrońców Lwowa


 [   1 ]   [  2]   [  3]    [  4]   
Ocalały fragment Łuku Chwały. Na centralnym pylonie napis "Mortui sunt ut liberi vivamus" - "Umarli, byśmy żyli wolni".

Pomiędzy pylonami widoczne fragmenty zniszczonej kolumnady, na odbudowę której nie było zgody władz Lwowa.

Przed centralnym pylonem grób bohaterskich obrońców Lwowa, tzw. "Pięciu z Persenkówki"
Na bocznych pylonach umieszcone są nazwy pól bitewnych z okresu walk o Lwów w latach 1918-1919© Maciej i Stanisław Kosiedowscy


Powrót

Licznik