Pomnik profesora Weigla
  

Pomnik profesora Rufolfa Weigla we Wrocławiu

Uroczystość odsłonięcia obelisku poświęconego profesorowi Rudolfowi Weiglowi

8 grudnia 2005

Obelisk poświęcony pamięci prof. Rudolfa Weigla znajduje się przed Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Hirszfelda we Wrocławiu. Został on ufundowany ze składek społecznych, głównie Lwowiaków - w tym członków Nieformalnego Stowarzyszenia Byłych Pracowników prof. Weigla Zatrudnionych w latach 1939 - 1944 w Instytucie do Badań nad Tyfusem Plamistym we Lwowie (Tadeusz Kardasz, prof. Wacław Szybalski, dr Stefan Swaton, prof. Tomasz Cieszyński i doc. Jerzy Chodorowski).

Uroczystość odsłonięcia obelisku poprzedzona była konferencją, otwartą przez dyrektora Instytutu im. Hirszfelda – prof. Andrzeja Górskiego. Obszerny referat o zasługach prof. Weigla dla światowej nauki i Narodu Polskiego na tle polskiego Lwowa wygłosił prof. Tomasz Cieszyński. W ramach dyskusji po referacie Stanisław Kosiedowski pokazał fragmenty dokumentalnego filmu nakręconego amatorską, 8-mm kamerą przez dr. Piotra Radło (konwertowanego na nowoczesny nośnik przez zmarłego w sierpniu 2004 roku pana Kazimierza Wolffa), przedstawiającego sceny z życia i działalności zespołu prof. Weigla zarówno we Lwowie w gmachu starego uniwersytetu (ul. Mikołaja 4) jak też podczas ekspedycji w endemiczne ogniska tyfusu w Karpatach w latach 30-tych XX w.

  Po filmie głos zabrali:
 • pan Tadeusz Kardasz, który nawiązał do ogromnej roli w badaniach nad tyfusem dr Henryka Mosinga, podkreślając również jego wielką duchową misję, a także odczytał fragment listu prof. Wacława Szybalskiego, który nie mógł przyjechać na uroczystość
 • pan Stefan Swaton, który odczytał kolejny fragment listu prof. Szybalskiego, odnoszący się do przemilczenia (w najnowszym artykule prof. Józefa Kozieleckiego w ACADEMII - organie PAN) zasług prof. Weigla dla obrony Polaków przed okupantem sowieckim
 • pani Swietłana Hnatusz – dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Lwowskiego, która przekazała pozdrowienia i życzenia od władz uniwersytetu, wspominając również o bliskich realizacji planach umieszczenia na gmachu starego uniwersytetu tablicy pamiątkowej prof. Weigla i zorganizowaniu izby pamięci Profesora
 • prof. Jerzy Chmielowski
 • córka zmarłego pół roku temu prof. Zbigniewa Stuchlego
 • przedstawicielka wrocławskiej izby lekarskiej.

Przed salą konferencyjną w czterech gablotach umieszczono nieliczne pamiątki (klateczki na wszy, fiolki, moździerzyki, imadełko, oryginalną szczepionkę z lat 30-tych), fotografie i wydawnictwa (m.in. książkę Z.Stuchlego „Zwyciężyć tyfus”, artykuł „O szczepionce przeciw durowi plamistemu” Piotra Radło i Jana Starzyka z numeru 6/1938 czasopisma „Medycyna i przyroda”) dotyczące prof. Weigla i jego współpracowników, jak też medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” nadany przez Yad Vashem, przywieziony przez wnuczki Profesora – Krystynę Weigl-Albert i Ewę Weigl-Poznańską.

Do dyspozycji uczestników uroczystości przygotowano „jednodniówkę” z informacjami na temat zasobów internetowych dot. prof. Weigla a także krótką broszurę z życiorysem i spisem osiągnięć naukowych Profesora.

Licznie przybyli także dziennikarze: m.in. Aneta Augustyn z oddziału wrocławskiego Gazety Wyborczej (jej obszerny artykuł ukazał się następnego dnia), dziennikarze ze Słowa Polskiego, Radia Wrocław i TVP Wrocław. Wywiadów udzielały wnuczki Profesora, T. Kardasz, T.Cieszyński, S.Swaton.

Gospodarzem i organizatorem uroczystości była dyrekcja IIiTD PAN z dyrektorem prof. Januszem Górskim i zastępcą ds. administracyjnych p. Dariuszem Wójcikiem.

  Gośćmi uroczystości byli :
 • nieliczni już Weiglowcy, m.in. Tadeusz Kardasz, prof. Tomasz Cieszyński, dr Stefan Swaton, Bolesław Broś, Wacław Ogielski, prof. Jerzy Chmielowski, pani Danuta Nespiak, dr Anna Sucharda-Sobczyk,
 • Lwowiacy, m.in. Władysław Załogowicz, który pięknie po lwowsku „bałakał” po odsłonięciu pomnika,
 • rodzina prof. Weigla: obie wnuczki - Krystyna i Ewa oraz prawnuczka – córka Ewy, stryjeczny wnuk p. Andrzej Weigl z rodziną
 • rodziny Weiglowców: m.in. obie córki prof. Stuchlego
 • przedstawicielki: Uniwersytetu Lwowskiego (dziekan Wydziału Biologii Swietłana Hnatusz) i Akademii Medycznej
 • dyrektor Ossolineum – dr Adolf Juzwenko
 • rektor AM we Wrocławiu
 • komendant polikliniki wojskowej położonej w sąsiedztwie IIiTD PAN
 • przedstawicielka wrocławskiej Izby Lekarskiej
 • pracownicy Instytutu Immunologii
 • i inni.

Obelisk został odsłonięty przez Tadeusza Kardasza. Złożone zostały przed nim wieńce z białych i czerwonych kwiatów od Instytutu PAN i rodziny Szybalskich oraz wiązanka od wrocławskiej Izby Lekarskiej. Po oficjalnych uroczystościach organizatorzy zaprosili gości na wspaniały poczęstunek.


Wystawa pamiątek, dokumentów, odznaczeń


Medal Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata

Rodzina, byli pracownicy Instytutu prof. Weigla we Lwowie

Przemówienia, wspomnienia

Uroczystość odsłonięcia obelisku


Tekst i zdjęcia Stanisław Kosiedowski


Odsłonięcie kamienia pamiątkowego prof. Rudolfa Weigla, ufundowanego przez Nieformalne Stowarzyszenie Byłych Pracowników prof. Weigla Zatrudnionych w latach 1939 - 1944 w Instytucie do Badań nad Tyfusem Plamistym we Lwowie, odbędzie się 8 grudnia 2005 o godzinie 11:00 we Wrocławiu, przed Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. prof. Ludwika Hirszfelda, we Wrocławiu przy ulicy Rudolfa Weigla.

Ofiarodawcy, głównie Lwowiacy - byli pracownicy prof. Weigla - przekazali na ten cel kwotę około 14 tys. zł., którą wydatkowano całkowicie na dotychczasowe prace przy pomniku.


Pomnik po ustawieniu przy ulicy Rudolfa Weigla
Zdjęcia wykonano 24 listopada 2005.
Otrzymałem je od pana Dariusza Wójcika z IIiTD PAN we Wrocławiu, za co serdecznie dziękuję.


Pomnik w trakcie prac, w lipcu 2005.


Fragmenty planów miejsca, gdzie stanął pomnik


Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. prof. Ludwika Hirszfelda przy ulicy Rudolfa Weigla


Planowane jest jeszcze umieszczenie tablicy pamiątkowej z rozszerzonym tekstem o profesorze Rudolfie Weiglu i uratowanych przez Niego ludziach wewnątrz gmachu Instytutu.

Wpłaty na ten cel można dokonywać na udostępnione w tym celu przez Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich konto bankowe:

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Zarząd Główny
50-079 Wrocław
ul. Ruska 32/33
PKO BP SA IV O/Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0131 9631 z dopiskiem:
"Na pomnik profesora Rudolfa Weigla".

Aktualizacja strony: 2005-12-12


Powrót

Licznik